O odseku SI

U poslednjih nekoliko dekada, većina disciplina računarske tehnike doživele su izuzetnu ekspanziju. Među ovim disciplinama najveći rast imaju one koje se bave projektovanjem i implementacijom softvera, kao i one vezane za teorijski tretman formalizma i apstrakcija u domenu softverskih tehnika. Prateći ove trendove, Elektrotehnički fakultet je 2004. godine osnovao novi Odsek za softversko inženjerstvo. Pri formiranju programa za ovaj odsek uzete su u obzir preporuke najvećih svetskih strukovnih organizacija iz ove oblasti IEEE Computer Society i ACM.

Projektovanje softvera i programiranje su pre svega praktične discipline, pa rad u manjim grupama uz direktnu primenu usvojenog znanja na računaru, svakako predstavlja neophodan preduslov za dobre rezultate; tako se predavanja na SI odvijaju u grupama do 50 studenata, a vežbe u grupama do 30, po principu jedan student-jedan računar.

Predavači računarskih predmeta na ETF-u imaju veliko i pozitivno iskustvo u pripremi edukativnih materijala, vežbi, zadataka i specijalizovanih softverskih alata za učenje, što garantuje kvalitetan i originalan pristup nastavnom procesu. Ekskluzivnost studiranja u manjim grupama i savremeno opremljenim učionicama, u kombinaciji sa privilegijom pripadanja velikoj i uglednoj grupaciji studenata elektrotehnike, predstavlja najbolji mogući preduslov i garanciju za kreativan rad i uspešno studiranje.

Odsek je do 2010. godine bio u potpunosti samofinansirajući, ali je uprava Fakulteta ostala verna principu da najbolje studente treba podržati i motivisati, pa je u prethodnim generacijama prvih deset kandidata sa rang liste za upis oslobodila plaćanja školarine. Od 2010/2011. školske godine na Odseku je uvedeno 10 budžetskih mesta, čime su prava ovih studenata izjednačena sa onima koje imaju studenti drugih odseka na ETF-u. Osim toga, za određeni broj odličnih studenata stipendije su do sada obezbeđivali naši donatori, pa je i za ove studente studiranje bilo besplatno.

Uvažavajući procene o rastućoj potražnji za softverskim inženjerima u Srbiji i svetu, a po odluci Senata Univerziteta u Beogradu i odobrenju Komisije za akreditaciju i procenu kvaliteta, u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Odseku za softversko inženjerstvo će se školske 2013/2014. po prvi put upisati 100 studenata, od toga 20 studenata na budžetu i 80 samofinansirajućih studenata. Nadamo se da će ugledne računarske firme i ubuduće nastaviti stipendiranje naših studenata i druge oblike saradnje sa Odsekom za softversko inženjerstvo. 

Na odseku je značajno smanjen segment programa koji se odnosi na klasičnu elektrotehniku, ali se uskostručni predmeti slušaju već od drugog semestra. Veoma dobra strana OSI je i veliki broj izbornih predmeta. Zbog izuzetne saradnje matične Katedre za računarsku tehniku i informatiku sa drugim katedrama, studenti našeg odseka mogu kao izborne predmete da biraju i pojedine predmete sa drugih odseka, kao što su predmeti Neuralne mreže, Osnove telekomunikacija, Multimedijalni sistemi, i drugi.